Spolki.com

CK/010/2018 ​

Spółka założona w : IV kwartale 2012 r.
Siedziba spółki: Warszawa
Kapitał zakładowy: 5 000 PLN

VAT: NIE
VAT UE: NIE

Rachunek bankowy: BNP PARIBAS
Zobowiązania: Brak.
Pracownicy: Brak.
Majątek trwały: Brak.
Informacja dodatkowa: Brak

Chcę kupić spółkę

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem tej spółki, lub chcecie Państwo wiedzieć więcej na jej temat lub na temat naszej oferty, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 828 30 80 lub za pośrednictwem poniższego formularza

Więcej informacji na temat spółki

 
REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; roboty związane z budową mostów i tuneli; Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; roboty związane z budowa pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi(hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

Działalność holdingów finansowych; Leasing finansowy; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

Stosunki międzyludzkie(public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Reklama; Badanie rynku i opinii publicznej; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Działalność wspomagająca edukację; Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

Zobacz inne spółki z naszej oferty

chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

pn-pt 09:00 – 17:00

Adres: 00-034 Warszawa Ul. Warecka 11

Email biuro@spolki.com