Numer spółki: OB/019/2017

 • Spółka założona w:
  II kwartale 2016 r.
 • Siedziba spółki:
  Warszawa
 • Kapitał zakładowy:
  100 000 PLN
 • Przedmiot działalności:
  Transport drogowy towarów; Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń; Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę; Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych
 • VAT:
  TAK
 • VAT UE:
  TAK
 • REGON:
  TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • Dane finansowe:
  Rok
  Obrót
  Zysk
  Strata
  2017 r.
  ok 1 000 000 PLN
  2016r.
  1 460 000 PLN
  17 000

 • Rachunek bankowy:
  PKO Bank S.A.
 • Zobowiązania:
  Brak.
 • Pracownicy:
  Brak.
 • Majątek trwały:
  Brak.
 • Informacje dodatkowe:
  Spółka posiada licencję dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy ważną do 05/2021 roku.
Zobacz również: « OB/010/2017

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский