OB/019/2017

Additional Info

 • Spółka założona w: II kwartale 2016 r.
 • Siedziba spółki: Warszawa
 • Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
 • Przedmiot działalności: Transport drogowy towarów; Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń; Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę; Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych
 • VAT: TAK
 • VAT UE: TAK
 • REGON: TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • Dane finansowe:
  Rok
  Obrót
  Zysk
  Strata
  2017 r.
  ok 1 000 000 PLN
  2016r.
  1 460 000 PLN
  17 000

 • Rachunek bankowy: PKO Bank S.A.
 • Zobowiązania: Brak.
 • Pracownicy: Brak.
 • Majątek trwały: Brak.
 • Informacje dodatkowe: Spółka posiada licencję dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy ważną do 05/2021 roku.
Read 1112 times
More in this category: « OB/010/2017

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский