OB/022/2017

Additional Info

 • Spółka założona w: I kwartale 2014 r.
 • Siedziba spółki: Warszawa
 • Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
 • Przedmiot działalności: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych; Stosunki międzyludzkie (public relations ) i komunikacja; Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Przetwórstwo przemysłowe; Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy; Magazynowanie i przechowywanie towarów; Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych; Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne; Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania; Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Badanie rynku i opinii publicznej; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność usługowa związana z prowadzeniem biura; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • VAT: TAK
 • VAT UE: TAK
 • REGON: SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
 • Dane finansowe:
  Rok
  Obrót
  Zysk
  Strata
  07/2017 r.
  36 500 PLN
  1 300 PLN
  2016 r.
  80 000 PLN
  1100 PLN
  2015 r.
  64 000 PLN
  16 300 PLN

 • Rachunek bankowy: Brak
 • Zobowiązania: Brak.
 • Pracownicy: Brak.
 • Majątek trwały: Brak.
Read 668 times
More in this category: « OB/009/2017 OB/023/2017 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский