OB/009/2017

Additional Info

 • Spółka założona w: II kwartale 2015 r.
 • Siedziba spółki: Warszawa
 • Kapitał zakładowy: 10 000 PLN
 • Przedmiot działalności: Działalność usługowa związana z wyżywieniem; Produkcja napojów; Pozostała produkcja wyrobów; Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych; Działalność sportowa , rozrywkowa i rekreacyjna; Pozostała indywidualna działalność usługowa.
 • VAT: TAK
 • VAT UE: NIE
 • REGON: RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE.
 • Dane finansowe:
  Rok
  Obrót
  Zysk
  Strata
  2016 r.
  77 000 PLN
  25 000 PLN
  2015 r.
  25 000 PLN
  55 000 PLN

 • Rachunek bankowy: TAK
 • Zobowiązania: Brak. Prezes Zarządu wystąpi po zaświadczenia ZUS i US stwierdzające brak zaległości.
 • Pracownicy: Brak.
 • Majątek trwały: Brak.
Read 1534 times
More in this category: OB/022/2017 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский