CK/028/2017

Additional Info

 • Spółka założona w: 2015 r.
 • Siedziba spółki: Warszawa
 • Kapitał zakładowy: 5 000 zł
 • Przedmiot działalności: Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność usługowa w zakresie informacji; Transport lądowy oraz transport rurociągowy; Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni; Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych.
 • VAT: TAK
 • VAT UE: TAK
 • REGON: DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
 • Dane finansowe:
  Rok
  Obrót
  Zysk
  Strata
  2016 r.
  87 000 PLN
  2015 r.
  60 000 PLN
  22 000 PLN

 • Rachunek bankowy: Brak
 • Zobowiązania: Brak. Prezes Zarządu wystąpi po zaświadczenia ZUS i US stwierdzające brak zaległości.
 • Pracownicy: Brak.
 • Majątek trwały: Brak.
Read 624 times
More in this category: « OB/009/2017 OB/021/2017 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский