OB/018/2017

Additional Info

 • Spółka założona w: II kwartale 2013 r.
 • Siedziba spółki: Poznań
 • Kapitał zakładowy: 5 000 PLN
 • Przedmiot działalności: Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych; Telekomunikacja; Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; Działalność usługowa w zakresie informacji; Działalność wydawnicza; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; Edukacja; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Badania naukowe i prace rozwojowe; Wynajem i dzierżawa; Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; Produkcja urządzeń elektrycznych; Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ; Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; Transport lądowy oraz transport rurociągowy; Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne; Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; Pozostała indywidualna działalność usługowa; Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna; Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • VAT: TAK
 • VAT UE: TAK
 • REGON: DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERMETOWYCH
 • Dane finansowe:
  Rok
  Obrót
  Zysk
  Strata
  I kw. 2017 r.
  49 000 PLN
  2016 r.
  130 000 PLN
  10 000 PLN
  2015 r.
  44 000 PLN
  36 000 PLN

 • Rachunek bankowy: Alior Bank S.A.
 • Zobowiązania: Brak.
 • Pracownicy: Brak.
 • Majątek trwały: Brak.
Read 1634 times
More in this category: OB/025/2017 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский