Numer spółki: OB/007/2017 Polecane

 • Spółka założona w:
  II kwartale 2013 r.
 • Siedziba spółki:
  woj. opolskie
 • Kapitał zakładowy:
  6 000 PLN
 • Przedmiot działalności:
  Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich; Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt(działalność mieszana); Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu; Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych; Wytwarzanie produktów przemiału zbóż; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; Działalność usługowa następująca po zbiorach; Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin; Naprawa i konserwacja maszyn; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Badania i analizy związane z jakością żywności; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wytwarzanie energii elektrycznej; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 • VAT:
  TAK
 • VAT UE:
  TAK
 • REGON:
  SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
 • Dane finansowe:
  Rok
  Obrót
  Zysk
  Strata
  2016 r.
  120 000 PLN + 33 000 PLN p.operacyjny
  18 000 PLN
  2015 r.
  970 000 PLN + 31 000 PLN p.operacyjny
  27 000 PLN
  2014 r.
  1 125 000 PLN
  9 700 PLN
  2013 r.
  640 000 PLN
  17 500 PLN

 • Rachunek bankowy:
  Bank Zachodni WBK S.A.
 • Zobowiązania:
  Brak. Prezes Zarządu wystąpi po zaświadczenia ZUS i US stwierdzające brak zaległości.
 • Pracownicy:
  Brak.
 • Majątek trwały:
  Brak.

Spólki które cię zainteresują

Zobacz również: OB/018/2017 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский