Numer spółki: CK/032/2017

 • Spółka założona w:
  II kwartale 2014 r.
 • Siedziba spółki:
  Warszawa
 • Kapitał zakładowy:
  50 000 PLN
 • Przedmiot działalności:
  Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową; Rybactwo; Produkcja artykułów spożywczych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; Roboty budowlane specjalistyczne; Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych; Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; Zakwaterowanie; Działalność usługowa związana z wyżywieniem; Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; Wynajem i dzierżawa; Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane; Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.
 • VAT:
  TAK
 • VAT UE:
  TAK
 • REGON:
  WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • Rachunek bankowy:
  Brak
 • Zobowiązania:
  Brak.
 • Pracownicy:
  Brak.
 • Majątek trwały:
  Brak.
 • Informacje dodatkowe:
  Spółka nie rozpoczęła działalności gospodarczej.
Zobacz również: « CK/029/2017

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский