CK/029/2017

Additional Info

  • Spółka założona w: II kwartale 2010 r.
  • Siedziba spółki: Warszawa
  • Kapitał zakładowy: 10 000 PLN
  • Przedmiot działalności: Handel energią elektryczną; Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; Wydawanie wykazów oraz list( np. adresowych, telefonicznych); Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (HOSTING) i podobna działalność ; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Stosunki międzyludzkie(public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Działalność agencji pracy tymczasowej; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, Działalność związana z pakowaniem ; Działalność związana z organizacją targów, wystawi kongresów; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność wspomagająca edukację; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Pozostała działalność związana ze sportem.
  • VAT: TAK
  • REGON: HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
  • Rachunek bankowy: Brak
  • Zobowiązania: Brak. Prezes Zarządu wystąpi po zaświadczenia ZUS i US stwierdzające brak zaległości.
  • Pracownicy: Brak.
  • Majątek trwały: Brak.
Read 835 times
More in this category: « CK/019/2017 CK/039/2017 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский