Numer spółki: CK/013/2017

 • Spółka założona w:
  III kwartale 2011 r.
 • Siedziba spółki:
  Poznań
 • Kapitał zakładowy:
  5 000 PLN
 • Przedmiot działalności:
  Działalność usługowa w zakresie informacji; Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Działalność związana z oprogramowanie i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; Działalność usługowa w zakresie informacji; Działalność wydawnicza; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; Dzierżawa własności intelektualnych i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • VAT:
  TAK
 • VAT UE:
  NIE
 • REGON:
  DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
 • Dane finansowe:
  Rok
  Obrót
  Zysk
  Strata
  2016 r.
  6 500 PLN-przychód operacyjny
  59 000 PLN
  2015 r.
  303 000 PLN
  10 000 PLN
  2014 r.
  785 000 PLN
  32 000 PLN
  2013 r.
  430 000 PLN
  16 000 PLN
  2012 r.
  105 000 PLN
  9 000 PLN

 • Rachunek bankowy:
  TAK
 • Zobowiązania:
  Brak. Prezes Zarządu wystąpi po zaświadczenia ZUS i US stwierdzające brak zaległości.
 • Pracownicy:
  Brak.
 • Majątek trwały:
  Brak.
 • Informacje dodatkowe:
  Spółka realizowała projekt z dofinansowaniem UE (budżet 700 tys). Strata podatkowa na poziomie 59 tys do rozliczenia za 2016 r.
Zobacz również: « CK/011/2016 CK/015/2017 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский