Numer spółki: CK/022/2017

 • Spółka założona w:
  II kwartale 2015 r.
 • Siedziba spółki:
  Warszawa
 • Kapitał zakładowy:
  10 000 PLN
 • Przedmiot działalności:
  Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie zarządzania urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych, zarządzanie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;Kupno is sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Działalność prawnicza; Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe; Działalność firm centralnych(head offices) i holdingów, z włączeniem holdingów finansowych; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniem; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność centrów telefonicznych (call center); Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; Działalność związana z pakowaniem; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalność gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne; Pogrzeby i działalność pokrewna; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • VAT:
  TAK
 • REGON:
  Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe.
 • Dane finansowe:
  Rok
  Obrót
  Zysk
  Strata
  2016 r.
  00 PLN
  16 PLN
  2015 r.
  00 PLN
  500 PLN

 • Rachunek bankowy:
  Brak
 • Zobowiązania:
  Brak. Prezes Zarządu wystąpi po zaświadczenia ZUS i US stwierdzające brak zaległości.
 • Pracownicy:
  Brak.
 • Majątek trwały:
  Brak.
 • Informacje dodatkowe:
  Spółka nie rozpoczęła działalności gospodarczej.
Zobacz również: « CK/012/2017 CK/024/2017 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский