CK/021/2016

Additional Info

 • Spółka założona w: II kwartale 2014 r.
 • Siedziba spółki: Wrocław
 • Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
 • Przedmiot działalności: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawnymi; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; Transport lądowy oraz transport rurociągowy; Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport.
 • VAT: NIE
 • VAT UE: NIE
 • REGON: SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
 • Rachunek bankowy: Brak
 • Zobowiązania: Brak. Prezes Zarządu wystąpi po zaświadczenia ZUS i US stwierdzające brak zaległości.
 • Pracownicy: Brak
 • Majątek trwały: Brak
 • Informacje dodatkowe: Spółka nie rozpoczęła działalności gospodarczej.
Read 1310 times
More in this category: « CK/023/2016 CK/024/2017 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский