Numer spółki: CK/021/2016

 • Spółka założona w:
  II kwartale 2014 r.
 • Siedziba spółki:
  Wrocław
 • Kapitał zakładowy:
  50 000 PLN
 • Przedmiot działalności:
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawnymi; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; Transport lądowy oraz transport rurociągowy; Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport.
 • VAT:
  NIE
 • VAT UE:
  NIE
 • REGON:
  SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
 • Rachunek bankowy:
  Brak
 • Zobowiązania:
  Brak. Prezes Zarządu wystąpi po zaświadczenia ZUS i US stwierdzające brak zaległości.
 • Pracownicy:
  Brak
 • Majątek trwały:
  Brak
 • Informacje dodatkowe:
  Spółka nie rozpoczęła działalności gospodarczej.
Zobacz również: « CK/023/2016 CK/012/2017 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский