CK/020/2016

Additional Info

 • Spółka założona w: 2014 r.
 • Siedziba spółki: Kraków
 • Kapitał zakładowy: 30 000 PLN
 • Przedmiot działalności: PKD 15 POZYCJI: Działalność pocztowa i kurierska; Zakwaterowanie; Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, Działalność usługowa w zakresie informacji; Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; Działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem; Działalność związana z zatrudnieniem; Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności nią związane; Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni; Wynajem i dzierżawa; Pozostała indywidualna działalność usługowa; Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.
 • VAT: TAK
 • VAT UE: TAK
 • REGON: INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA.
 • Dane finansowe:
  Rok
  Obrót
  Zysk
  Strata
  2016 r.
  47. 000 PLN
  10.000 PLN
  2015 r.
  210 000 PLN
  30 000 PLN
 • Rachunek bankowy: Citi Handlowy S.A.
 • Zobowiązania: Brak.
 • Pracownicy: Brak
 • Majątek trwały: Brak
Read 1288 times
More in this category: CK/022/2016 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский