CK/012/2017

Additional Info

 • Spółka założona w: III kwartale 2014 r.
 • Siedziba spółki: Warszawa
 • Kapitał zakładowy: 5 000 PLN
 • Przedmiot działalności: Produkcja artykułów spożywczych; Produkcja napojów; Produkcja wyrobów tekstylnych; Produkcja odzieży; Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; Zakwaterowanie; Działalność usługowa związana z wyżywieniem; Działalność wydawnicza; Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; Działalność usługowa a zakresie informacji; Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; Działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem; Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; Wynajem i dzierżawa; Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką; Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna; Pozostała indywidualna działalność usługowa.
 • VAT: TAK
 • VAT UE: TAK
 • REGON: RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
 • Rachunek bankowy: Brak
 • Zobowiązania: Brak.
 • Pracownicy: Brak.
 • Majątek trwały: Brak.
 • Informacje dodatkowe: Spółka nie rozpoczęła działalności gospodarczej
Read 792 times
More in this category: « CK/021/2016 CK/024/2017 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский