CK/001/2018

Additional Info

 • Spółka założona w: IV kwartale 2016r.
 • Siedziba spółki: Warszawa
 • Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
 • Przedmiot działalności: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; Transport lądowy oraz transport rurociągowy; Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport; Działalność firm centralnych(head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem; Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne; Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.
 • VAT: TAK
 • VAT UE: TAK
 • REGON: SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
 • Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A.
 • Zobowiązania: Brak.
 • Pracownicy: Brak.
 • Majątek trwały: Brak.
Read 214 times

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский