CK/027/2016

Additional Info

 • Spółka założona w: II kwartale 2016 r.
 • Siedziba spółki: Poznań
 • Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
 • Przedmiot działalności: Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; Transport lądowy oraz transport rurociągowy; Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport; Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; Wynajem i dzierżawa; Pozostała indywidualna działalność usługowa.
 • VAT: TAK
 • VAT UE: NIE
 • REGON: KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • Rachunek bankowy: Brak
 • Zobowiązania: Brak
 • Pracownicy: Brak
 • Majątek trwały: Brak
 • Informacje dodatkowe: Spółka nie rozpoczęła działalności gospodarczej
Read 1039 times

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский